Kamp

HOERA, wij gaan op kamp!

Ondanks dat positieve nieuws zal ons zomerkamp in 2020 er anders uitzien dan we gewend zijn.

GOED OM TE WETEN

 

Om de kampen zo coronaproof en verantwoord mogelijk te organiseren, heeft KLJ Nationaal een draaiboek voorzien. Dat draaiboek geeft ons zeer concrete richtlijnen en maatregelen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.    

Basismaatregelen:

  1. Zieke leden en leiding blijven thuis

We willen met aandrang vragen om je kind niet ziek mee te sturen op kamp. Indien je kind in de laatste 5 dagen voor het vertrek symptomen heeft gehad, kan het jammer genoeg niet mee. Je kind mee laten gaan op kamp geldt als verklaring dat het symptomenvrij is.

  1. Contactlogboek

De leiding houdt tijdens het kamp een contactlogboek bij. Waarin wordt bijgehouden welke personen gedurende het kamp contact hebben met een andere bubbel. Als blijkt dat er iemand besmet is geraakt tijdens je kamp, kan de overheid a.d.h.v. deze lijst nagaan met wie de besmette personen in contact kwamen.

  1. Ziek op kamp

Wanneer iemand ziek wordt op kamp, zal er een stappenplan gevolgd worden opgesteld door de overheid. Bij symptomen die kunnen wijzen op corona zullen wij een huisarts telefonisch contacteren. De dokter beslist wat er vervolgens moet gebeuren. Mogen wij jullie vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

  1. Contactbubbels

Een bubbel is een groep die bestaat uit maximaal 50 personen. Binnen die bubbel verloopt het onderlinge contact normaal. De leden kunnen dus samen spelen, eten en slapen zonder een mondmasker te hoeven dragen of constant 1,5 meter afstand te bewaren. Wij zullen onze KLJ-groep opdelen in drie bubbels, contact tussen de verschillende bubbels zal beperkt worden tot het minimum. Onze eerste bubbel bestaan uit: twinkels, zoeffels en hun leiding. De tweede bubbel bestaat uit: kastaars, spetters en hun leiding. En onze laatste bubbel bestaat uit onze kookouders. !Wanneer broers en/of zussen in een andere bubbel zitten, zullen ook zij tijdens het kamp weinig contact hebben met elkaar. Voorzie voor elk kind aparte bagage, tandpasta, shampoo,…!

  1. ​Extra hygiënemaatregelen

We hechten nog meer dan ooit belang aan hygiëne: regelmatig handen wassen, contactoppervlakken reinigen na gebruik, alles regelmatig verluchten, zoveel mogelijk buiten spelen,… Mogen wij jullie vragen om de leden enkele mondmaskers mee te geven, in een afsluitbaar zakje. Papieren zakdoeken mee te geven in plaats van stoffen en extra warme kledij te voorzien. Er wordt meer dan ooit buiten gespeeld.

BAGAGE, VERTREK, INSCHRIJVING,…

De leiding is druk bezig om hieromtrent een regeling uit te werken. Wanneer wij meer concrete informatie hebben, wordt deze zeker gecommuniceerd.

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen!

Bij vragen of bezorgdheden in verband met de organisatie van ons kamp kan je contact opnemen met ons via kljmoorsel@gmail.com of onze Facebookpagina KLJ Moorsel.

​Hopelijk tot op kamp

Groetjes de leiding